...
Statsråd Jan Tore Sanner bekreftet ikke at Tynset skal ha arkivet. Foto: Statens informasjonstjeneste

Karin Andersen: Sanner feilinformerer

Stortingsrepresentant Karin Andersen mener at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner feilinformerte Stortinget tirsdag da han sa at det ikke er gjennomført en konsekvensutredning.

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 336239651


Varnish cache server


503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 336239651


Varnish cache server

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 336239651


Varnish cache server


503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 336239651


Varnish cache server

På forsiden nå


...

Fornøyd med løsningen

Et samlet kirkelig fellesråd er fornøyd med at prosten tar permisjon, og at man har satt ned et utvalg som skal jobbe med å skape et forbedret arbeidsmiljø ved Tynset kirkekontor.

...

Avviste brutilbudet fra Gjermundshaug og Kruse-Smith

Statens vegvesen har innstilt Implenia Norge til brujobben i Alvdal.

...

Biskopen: - Prosten tar permisjon

Biskop Solveig Fiske er bekymret for menigheten, ansatte ved kirkekontoret og alle andre som er berørt av personalproblemene ved kirkekontoret på Tynset. Nå tar Prosten permisjon, mens en gruppe skal jobbe med veien videre.

...

Nye lokaler gir mange nye muligheter

«Det bor en baker i Østre Aker...» heter det i visa. Men det aller fineste bakeriet finnes i Gjøsvika på Røros. Og der bakes ikke kringler og julekaker, men Rørosflatbrød, Rørospjalt og Røroslefse - blant annet.

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 336239651


Varnish cache server

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 336239651


Varnish cache server

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 336239651


Varnish cache server

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 336239651


Varnish cache server