Personen som meldte seg som snøscooterkjører for Holtålen kommune skulle sjekka kalenderen før han ringte

Holtålen kommune søkte etter snøscooterkjørere og fikk én henvendelse. Datoen var mandag 1. april.