Beskjedne konfirmanter satt i kirkebenkene i Tolga lørdag formiddag. Etter hvert mjukna de opp og gjorde en flott innsats på de forskjellige gruppene som spredte seg til flere steder i Tolga sentrum.

Her ble salmer vridd på forskjellige måter: Noen gjorde det med dans, noen sang i kor, andre tegna. Noen gjorde det med rytme/rap, noen dramatiserte en salme, og andre utforska historien bak en salme.

Instruktører var organister og prester fra Nord-Østerdalen, samt trosopplæreren. I tillegg var to eksterne innleide med; Irene Ryen Flermoen på dans og Embret Nordseth på drama. Alt ble fremført i kirka på Tolga på ettermiddagen med fullsatt kirke.