119.000 kroner skal deles ut. Disse har søkt om penger fra idrettsfondet

Sju søknader har kommet inn til Tynset kommunes idrettsfond.