13 søkere i alderen 24 til 60 år har søkt stilling som fysioterapeut i Folldal

13 kandidater har søkt stillingen som fysioterapeut med 80 prosent driftstillskudd i Folldal kommune.