14 500 færre storfe er slaktet på landsbasis i år: - Røros Slakteri bidrar ikke til nedgangen

Kort avstand til gårder fører til raskere responstid.