14-åringene Birk og Emma sørget for fisk i bøtta. Fiskesjef Asbjørn sier at mange flere kan fiske i Savalen

En gang i tida var fisket på Savalen matauk, og tønnene med fisk var viktige gjennom vinteren. Birk og Emma Louise sørget derimot for fisk til ungdomsskolens gjestebud.