15 tyngre kjøretøy kontrollert. Sju av disse fikk kjøreforbud!