17 sjåfører anmeldt på riksveg 3: - Veldig mye på en slik kontroll

Flere sjåfører hadde alvorlige brudd på kjøre- og hviletiden.