18 anlegg i regionen er tildelt over 13 millioner kroner i spillemidler for 2020

Utvalg for kultur i fylkeskommunene i Innlandet og Trøndelag har behandlet saker om fordeling av spillemidler til anlegg.