20 fikk fartsbot og én fører ble stoppet med trimmet moped