2019 ble et rekordår i skogen i Nord-Østerdalen. Men fjellfurua ender ofte som bleier og drikkekartong

80–90 prosent av tømmeret eksporteres ut av regionen for videreforedling.