24 vil bli boligkonsulent og ønsker å sørge for at alle har et trygt hjem uansett livssituasjon