28.000 bokser med nytt produkt revet vekk og flere hundre kontakter bryggeriet for å få mer

Røros bryggeri har hatt en voldsomt bra mottakelse på sitt nye produkt Fjellbreeze. – Vi klarer ikke å produsere nok.