3,6 millioner til andelseierne. Slik ble resultatet til NØK i 2019

2019 har vært et år med betydelige endringer når det gjelder både selskapsstruktur og organisering av virksomheten, oppsummerer administrerende direktør i NØK, Ivar Muller Often.