304 har søkt seg til Røros VGS. 252 har fått tilbud om plass. Se fordelingen av førsteinntaket her

52 elever ved vg1 og vg2 har fått tilbud om venteliste.