– Det finnes nesten ikke slike eiendommer til salgs, og det er vanskelig å sette verdien på den. Det er en spesiell eiendom og vi mener at det kanskje bør være mulig å utvikle en del av eiendommen med flere hyttetomter. Men det spørs helt hvordan kommunen ser på det, sier eiendomsmegler og avdelingsleder Kim Roger Laugsand i Heimdal Eiendomsmegling avdeling Melhus til Arbeidets Rett.

I oktober 2022 ble en setereiendom lagt ut til salg på Røros. Først med en prisantydning helt opp mot fem millioner kroner. Nå er prisen redusert til 4 690 000 kroner.

Hytte på 33 kvadratmeter

Boligmassen er ikke så stor på eiendommen og innehar ei hytte med et bruksareal på 33 kvadratmeter fra 1960. Men selv om ikke hytta er så stor så ligger den på ei stor tomt i Hånesåsen på Røros. Fordelt på tre teiger er setereiendommen på 256 mål. Teigene er klassifisert som skog og annet markslag. Mesteparten av eiendommen ligger innenfor område som er klassifisert som et LNFR-område.

– Etter det jeg har klart å finne så var setereiendommen i drift fram til 1945–1950 tallet. Jonasvollen ble den kalt etter det jeg har funnet i bygdeboka. Jeg har ikke funnet noen eiendomsoverdragelser, så denne eiendommen har nok vært i familien lenge, forklarer Laugsand.

Han opplyser at eierne er bosatt i Sverige og siden de begynner å bli eldre er ønsket nå å selge.

Rettigheter på jakt

– Eiendommen er medlem i grunneierlag, med gratis småviltjakt. I tillegg leier grunneierlaget ut elgjakt, samt rådyrjakt som er forbeholdt grunneierne.

– Vi har hatt flere aktuelle interessenter på eiendommen. Det er interessenter som ikke ønsker å bruke eiendommen til fritidsbolig på privaten, men som ønsker å utvikle eiendommen. Siden det er usikkert hva kommunen kommer til å godkjenne og hva man kan få til på eiendommen, er det til nå ikke blitt noe salg, opplyser Laugsand.

Han sier også at eiendommen ble lagt ut rett før det ble helt, helt stille i hyttemarkedet.

– Da det ble veldig fokus i media på dyr strøm, økt rente og økte matvarepriser så endret det kjøp og salg. Boligmarkedet fikk en kjempebrems, men hyttemarkedet ble det helt bråstopp, sier Laugsand.

Eiendomsmegleren opplyser at det er først nå de to siste ukene at de har sett en endring på interessen.

– Vi har begynt å få henvendelser på hytter igjen. Så vi har tro på salg nå og fram til og med påske, sier Laugsand.