340 000 kroner til lokale lag og foreninger: Disse får penger fra Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen Hedmark etablerte før sommeren et koronafond på ti millioner kroner for å støtte frivilligheten i Hedmark i en vanskelig tid.