35 tungbiler fikk kjøreforbud på riksveg 3. Dette vogntoget hadde en overlast på 4000 kilo

Siden søndag har Statens Vegvesen kontrollert tungbiltrafikken på riksveg 3 ved Bergerønningen i Alvdal. 35 kjøretøy fikk bruksforbud på stedet.