- Regjeringen begrunnet jernbanereformen med at det skulle gi et bedre tilbud ut til kundene. Etter at SJ overtok drifta fra juni ble det straks gjennomført kraftige reduksjoner på alle banestrekningene frem til slutten av august, kommenterer stortingsrepresentanten for Sp fra Holtålen, Heidi Greni.

Hun legger til at reduksjonen er så mye som blant annet ti avganger på Nordlandsbanen, syv på Trønderbanen, og fire på Rørosbanen.

- Dette skjer i et år hvor regjeringen anbefaler alle å feriere i Norge grunnet smittesituasjonen med korona, og samtidig som at folk oppfordres til å reise kollektivt av miljøhensyn, påpeker stortingsrepresentant Heidi Greni.

SJ Norge har fått tilbakemeldinger på kronglete reiseruter: Setter utvikling av reiseappen øverst på lista

Disse togavgangene går ikke på Rørosbanen i sommer

Hun har stilt spørsmål til regjeringen angående det nye togselskapet, som har overtatt driften på flere togstrekninger i Norge.

Greni fortsetter:

– Smittesituasjonen gjør også at det er pålagt å kun bruke annethvert sete. Da kunne man forvente at en kapasitetsøkning var en bedre løsning i stedet for en reduksjon i tilbudet.

– Er dette kuttet i tråd med driftsavtalen som er inngått, eller gjort i samråd med direktoratet, og mener statsråden det er fornuftig å kutte så drastisk i tilbudet all den tid folk oppfordres til å feriere i eget land og til å reise mest mulig kollektivt av miljøhensyn?, spør Greni.