43 kan gå på kino samtidig og noen elever skal møte på skolen annenhver dag, men mye normaliseres i Røros nå

Røros kommune har hatt sin ukentlige pressekonferanse. Kommuneledelsen er glade for at samfunnet gjenåpnes gradvis nå.

DEL

Virksomhetsleder for kultur, Morten Tøndel, rigger sine avdelinger for gjenåpning.

- Vi har god dialog med kommuneoverlegen og rådfører oss der hele tiden. Vi stengte jo ned alle våre avdelinger ganske fra dag en, og nå har jo noen begynt å åpne igjen allerede, mens kinoen åpner i dag, fredag. Til vanlig tar salen 125 personer. For å ivareta smittevernreglene åpner vi nå for at 43 kan se kino samtidig. Med opprettholder vi nødvendig avstand.

- Åpner Frivilligsentralen.

- Åpner Storstuggu for møtevirksomhet, innenfor smitteverntiltak og antall deltakere.

- En egen 17. mai komite jobber med program for dagen. Det blir ikke store ansamlinger av folk, ikke barnetog, ikke kino, ingen samling på Malmplassen eller ungdomsdisko.

- Derimot blir det flaggheising, salutt, taler og annet som blir vist i en direktestream fra Storstuggu i forkant av felles nasjonalsangsyning klokka 13.00. Der vil det bli vist innslag som er gjort på morgenen og formiddagen. I år kan folk for første gang se salutten, ikke bare høre den!

- Idrettslagene kan starte opp trening med inntil 20 stykker, med en meters avstand. Ikke vanlig fotballkamp på Øra.

Kommunalsjef Marit Trollerud:

- Som regjeringen kunngjorde torsdag, alle elever skal tilbake i skolen løpet av uke 20.

- Det åpnes for en veldig fleksibilitet ut fra lokale forhold og tilpasninger. Det er smittevern som er i fokus. I Røros kommune organiseres det ulikt fra skole til skole. I løpet av de første dagene til uka skal elevene være tilbake på skolen igjen. Det kommer detaljerte beskeder til de foresatte.

- Ved Røros skole trengs det større fleksibilitet på grunn av det høye elevtallet. Prioriterer avgangselevene ved 7. trinn og 10. trinn som skal gå på skolen hver dag.

- 5. og 6. og 8. og 9. trinn vil måtte dele litt skoleplass og gå annenhver dag. Vanlig hjemmeskole de dagene de ikke er på skolen, slik som nå. Starter slik, muligens blir det åpning for mer etter noen uker.

- Voksenopplæringe starter også igjen. Der har vi tilpasset etterspørselen slik at de går på skolen de dagene barna deres går på skolen.

- Det har kommet oppdaterte veiledere. Godt samarbeid med smittevernledelsen og kommuneoverlege i Røros så vi er godt forberedt.

- Nasjonalt er det stort fokus på sårbare barn og unge. Jeg er sikker på vi har hatt et tilbud som har fanget opp denne gruppen. Foreldre har blitt kontaktet og noen har vært innom på skolen. Vi mener vi har hanket inn de som trengte det.

- Tverrfaglig samarbeid for å sikre sårbare barn og unge. Kriseledelsen har hatt fokus på dette fra tidlig stund. Koblet også på NAV i dette arbeidet.

Kommunalsjef Elisabeth Wikan Heidtmann:

- Samfunnet gjenåpnes på bred front, men det er fortsatt innenfor gjeldende smittevernregler.

- Endrede rammebetingelser for arbeidslivet og næringslivet nå når foreldre har fått barnehagebarn og de yngste skolebarna tilbake i skole og barnehage

- Registerer en noe av avventende holdning i næringslivet til gjenåpningen. Det er usikkerhet knyttet til at aktivitet er sesongbetont både for handel og reiseliv. Kommunen søker å bidra etter beste evne til sikkerhet og trygghet her.

- Eldre som samfunnsgruppe er spesielt berørt av pandemien som en risikoutsatt gruppe. Kommunen legger planer for hvordan trygge, roe og finne gode felles veier videre for disse innbyggerne. Arbeidet fortsetter i neste uke.

- Se mulighetsrommet! Pop-Up-grensehandel-ideen på grensa er ett eksempel.

Jan Roger Wold, virksomhetsleder for helse og leder psykisk helse- og rustjeneste:

- Innenfor helsesektoren har fysioterapitjenenesten og psykisk helse og rustjenesten gått fra å ha kun telefonoppfølging til å ha samtaler og møter individuelt og i grupper.

- Helsestasjonen som har vært lokalisert på mellomrtrinnet, vil være der i en overgangsfase og flytte ut etter hvert når skolen åpner igjen over helga.

- Alle helsesykepleierne på skolen vil ta imot henvendelser også fra andre. De samme kontakttelefonene som har vært til nå vil gjelde framover også.

Kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad:

- Ingen endring i smittesituasjonen. Ingen har hittil testet positivt i Røros kommune av de 97 som er testet.

- Smitteverntiltakene har hatt en veldig god effekt. Pandemien har et nytt fokus nå: å kontrollere smitte. Har gått fra å slå ned til å kontrollere. Det er lite smitte i samfunnet i Norge. R er nede i 0,49.

- Nå når man åpner samfunnet gradvis er strategien å teste mange. Kommunene er bedt om å ha kapasitet til å teste 50 prosent av befolkningen. Røros har forberedt seg på det. Mye av arbeidet og ansvaret er lagt på kommunene. - Vi skal ha god kapasitet og drive utstrakt smittesporing og isolering.

- Understreker at grunnsteinen i denne strategien er smittevern. Selv om vi ikke har smitte, så er det smittevernet som gjelder.

- Ikke gå ut når man er syk

- Vaske hender

- Holde 1 – 2 m avstand

- Det er viktig at folk tenker på dette og overholder disse enkle punktene. Jeg vil spesielt minne våre unge, især russen, og de eldre, om at det er trygt å være ute i samfunnet igjen men at de skal holde avstand og vaske hendene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken