43 millioner kroner betaler kommunene inn til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Neste år øker det

BRANN: Når brannvesenet rykker ut til boligbranner, er det ofte fordi noen har glemt noe på kjøkkenet. (Illustrasjonsfoto).

BRANN: Når brannvesenet rykker ut til boligbranner, er det ofte fordi noen har glemt noe på kjøkkenet. (Illustrasjonsfoto). Foto:

Av de ti kommunene i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen er det Elverum som betaler den største delen. Tynset bidrar med den tredje største skjerven.

DEL

Brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk har informert rådmennene i eierkommunene om den økonomiske utviklingen og tilskudd for eierkommunene i det interkommunale selskapet Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR).

Driften av brann- og redningsvesenet baserer seg i hovedsak på tilskudd fra eierkommunene. Representantskapet bestemte i 2016 at tilskuddet fra eierkommuner ikke skulle økes for 2017 og 2018, ettersom egenkapitalen i selskapet var høy. Dagens styre fortsatte denne praksisen for 2019 og 2020, går det fram av brevet.

– Det vil si at tilskuddet fra eierkommunene ikke har økt siden 2016, med en bevisst styring om å bruke av oppspart egenkapital, informerer brannsjefen.

Den økonomiske rammen for 2020 er behandlet og vedtatt både i styret og representantskapet.

For 2020 er det lagt opp til tilskudd fra eierne på litt over 43 millioner kroner. I økonomiplanen for 2020–2023 er det skissert et tilskudd på nesten 52,5 millioner i 2021, 54 millioner i 2022 og oppunder 55,7 millioner i 2023.

Brannsjefen redegjør for at det går an å ta økningen i tilskuddet på ett år, eller suksessivt over flere år.

– Prosessen rundt tilpasning av tilskuddet i 2021 og videre vil være gjenstand for vurdering og behandling i styret og representantskapet våren 2020, skriver Kjenstadbakk.

Han legger til at hensikten med informasjonen til kommunene er så tidlig som mulig å belyse endringer som vil komme, slik at de kan få med kostnadsøkningen i sitt budsjettarbeid framover.

– Det kan synes som om det opereres med en stor økning i tilskuddet, men det er viktig å ta inn over seg at det har stått fast i fire år, kommenterer brannsjefen.

Fordelingen mellom kommunene i 2020 ser slik ut:

  • Våler: 3.689.458 kroner
  • Engerdal: 1.778.842 kroner
  • Trysil: 5.422.018 kroner
  • Elverum: 16.109.733 kroner
  • Stor-Elvdal: 2.638.088 kroner
  • Alvdal: 2.398.057 kroner
  • Rendalen: 2.604.319 kroner
  • Folldal: 1.695.350 kroner
  • Tynset: 5.300.762 kroner
  • Tolga: 1.393.918 kroner

Åsnes kommune har for øvrig søkt om medeierskap i MHBR, uten at det er regnet på hvordan dette påvirker fordelingsnøkkelen.

I 2020 har MHBR budsjettert med driftskostnader på til sammen 71,3 millioner kroner. Nærmere 51,8 millioner er lønnskostnader. På inntektssida er gebyr for feiing og tilsyn den største inntektsposten nest etter bidraget fra kommunene. Noe over 13 millioner er det budsjettert med at MHBR skal ta inn på disse gebyrene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken