– Pandemien har vært en turbulent periode for luftfarten og for Avinors lufthavn på Røros spesielt, skriver lufthavnsjef Gudbrand Rognes i en pressemelding.

I 2021 var det kun 166 reisende til og fra Røros lufthavn i februar. Siden har tallet økt år for år med 758 reisende i fjor og 1.484 reisende i februar i år. Tallene er likevel ikke tilbake til det de var før pandemien gjorde sitt inntog i Norge for tre år siden.

– Om en ser på tallene for februar 2020, er hele 900 passasjerer «borte». Ruteprogram og ettervirkninger av pandemien er årsaker som løftes fram, skriver Rognes.

Ekstrafly under Rørosmartnan

Passasjertallene for februar i år viser at Røros lufthavn øker mest i prosent av Avinors lufthavner.

Rognes opplyser at Widerøe satte opp ekstrafly til Røros fem dager under Rørosmartnan.

– Det ble godt mottatt av de reisende og det var svært mange blide mennesker å se under dette store og viktige arrangementet for regionen, skriver han.

Billigere billetter og nattparkert fly

Onsdag ble det også kjent at regjeringen har besluttet å foreta en betydelig satsing for å styrke rutetilbudet på flyrutene omfattet av ordningen med statlig kjøp, de såkalte FOT-rutene.

Dette vil gi billigere flybilletter langs kortbanenettet i Norge, inkludert mellom Røros og Gardermoen. Regjeringen stiller også krav til nattparkert fly ved Røros lufthavn.

– Regjeringens lovnad om nattparkert fly vil helt åpenbart bedre regulariteten og troverdigheten til flyruta på Røros, og reduserte makspriser vil være med på å øke antallet brukere og derfor komme til nytte for hele regionen, sa Rognes til Arbeidets Rett tidligere.