Å lære av historiske erfaringer

Av

Om spanskesyken, corona-pandemien og svenskenes «eksperiment». Og om 17. mai.