– Det er akkurat nå vi trenger etablererkurs, sier Mali Hagen Røe i Klosser Innovasjon på Tynset.

Hun oppfordrer alle med urealiserte ideer til å vurdere om høstens gründerkurs kan være noe for dem. 14. oktober er oppstarten.

Fredag presenterte Røe dem hun kaller for hjelpeteamet: Rørosregionen Næringshage, Rådhuset Vingelen, Innovasjon Norge og Klosser Innovasjon.

Da det ble klart at det ikke blir etablererkurs gjennom fylkeskommunen i høst, henvendte de seg til kommunene i Nord-Østerdalen, til de lokale bankene, næringsforeningen i Fjellregionen og Siva Fjellregionen Eiendom. Sammen har aktørene spadd opp penger og gratis lokaler, slik at inntil 20 personer kan få luftet sin bedriftsidé og finne ut om den er noe å gå videre med.

– Det er et kurs for gründere, men også for etablerte bedrifter med ideer, sier Røe – og legger til at deltakeravgiften dekker to deltakere fra hver bedrift. Første kurskveld er gratis, og dersom folk velger å bli med videre, venter fem kurskvelder i oktober og november, og en samling i januar for å se hva som har skjedd siden sist, og hvordan deltakerne kan komme seg videre.

Kommunene har til sammen bidratt med 60.000 kroner av et budsjett på 111.000 kroner.

– Vi har noen ekstra penger nå, sier tynsetrådmann Erling Straalberg, som er glad for initiativet, og som i likhet med Hagen Røe understreker at gründerkurs er ekstra viktig i lys av koronasituasjonen.

Både de kommunale næringsfondene og Innovasjon Norge har fått korona-påfyll av penger.

Landbrukssjef Kjersti Ane Bredesen i Tolga berømmer kursene som går hver høst, og mener regionen kan skilte med en fantastisk samling av kompetanse.

Også banksjef Ann Brudevoll i Sparebank 1 Østlandet, som deltar sammen med Tolga Os Sparebank, skryter av de gode hjelperne som finnes i lokalmiljøet.

Berit Siksjø fra Os kommune mener det er bra at det foregår kurs jevnlig, og poengterer at det er viktig også for etablerte virksomheter som tenker i nye retninger.

Ole Sylte Heggset fra Alvdal kommune har selv gått kurset for ti år siden, og mener et etablererkurs aldri går ut på dato.

– Den som for eksempel skal ta over en gard tre til fem år fram i tid, vil også ha nytte av det, sier han – og ber folk om ikke å være redde for å huke tak i dem som jobber med næringsutvikling i kommunene i sakens anledning også.

I perioden fra 2014 til 2019 har 140 personer gått etablererkurs. Mali Hagen Røe tror ikke pågangen blir noe mindre i år, og hun sier de som er interessert må melde seg på innen 1. oktober. Arrangørene vurderte digitale løsninger, men landet på vanlige kurskvelder og lover at smittevernet skal bli godt ivaretatt.