Det er bestemt, Destinasjon Røros er historie, og det nye selskapet som skal bidra til blant annet å markedsføre regionen, skal hete Visit Røros og Østerdalen (VIRØ). Det ble vedtatt 8. november.

Nå skal det rundt om vedtas kommunale medlemskap eller ei. Tirsdag skal kommunestyret i Tynset stemme over saken, og følger de kommunedirektørens innstilling blir det ja.

Men, det er på langt nær støtte ute blant reiselivsbedriftene i kommunen. For både Savalen Fjellhotell & Spa, Tynset Rom og Camping og Tynset Hotell mener det blir helt feil å bli medlemmer av et destinasjonsselskap de mener satser for mye på Røros kontra de andre kommunene, da spesielt sørover i Østerdalen.

I et møte tirsdag 8. november ble Destinasjon Røros vedtatt avviklet og det nye reiselivsselskapet Visit Røros og Østerdalen ble stiftet. – Jeg er utrolig lettet og glad for at vi nå ser at vi har jobbet med noe som er bra. Jobben er ikke på langt nær ferdig, men vi måtte gjennom dette først, sa reiselivssjef Tove Martens etter møtet.

Vurderer å starte eget selskap

Til nettavisa tynsetingen.no, som først omtalte saken, sa Per Morten Hektoen, som representant for Savalen Fjellhotell & Spa, at et eget destinasjonsselskap vil være på sin plass.

Han utdyper til Arbeidets Rett slik:

– Vi ser ikke noe poeng i å gå inn som medlemmer i et selskap som fokuserer i hovedsak på Røros. Det blir feil for oss, sier Hektoen.

– Derfor vil vi nå lufte om det er interesse i næringslivet i Tynset for å starte opp et eget destinasjonsselskap, slik de har gjort blant annet i Trysil.

– Kommunestyret skal si ja eller nei til kommunalt medlemskap i VIRØ kommende tirsdag. I forkant av det møtet er innstillinga at Tynset bør si ja. Vil det endre noe, om kommunen sier ja?

– Vi vil ikke starte eget lokalt samarbeid om Tynset kommune ikke er med. For derimot å gå inn i VIRØ må deres strategi endres, og det har jeg gitt tydelige signaler om tidligere, sier Hektoen, som på en oversikt fra destinasjonsselskapet har nærmere 20 prosent av samtlige overnattingsdøgn i regionen.

– Du uttaler og til tynsetingen.no at det kan være aktuelt å satse i Trysil kontra Tynset om kommunen skulle si ja til medlemskap?

– Ja, det stemmer. Vi vil heller satse der offentlige og private i fellesskap satser med felles mål om utvikling.

Vil gjerne ha med Savalen

Styreleder i Visit Røros og Østerdalen, Hans Vintervold, hadde torsdag fått med seg utspillet fra blant annet Hektoen, og hadde denne kommentaren til Arbeidets Rett.

– Jeg har vært positiv og trodd de ville være med, og at det ville være fornuftig blant annet med navneendringen vi har foretatt. For jeg vil gjerne ha Savalen med på laget, også de andre.

– At de nå truer med å satse i Trysil i stedet for Savalen, og at det utspillet kommer før en politisk behandling, synes jeg er ganske utidig, sier styreleder Vintervold.

Han håper uansett at Tynsets politikere kommende mandag sier ja til et medlemskap.

– Vi i styret ønsker uansett å ta en ny runde på merkevarestrategien i selskapet. Dette for å sikre at hele regionen blir løftet fram, avslutter Vintervold.

Alvdal sa ja

Torsdag kveld vedtok et enstemmig kommunestyre at Alvdal kommune tilslutter seg Visit Røros og Østerdalen SA gjennom aktivt medlemskap.

Et tilleggsforslag fra Høyres Ingvar Brohaug; Kommunestyret forutsetter at det nye selskapet, Visit Røros og Østerdalen SA, utarbeider en ny strategi som vedtas av det nye selskapet, og der hele regionen tydeligere inkluderes i de strategiske målene, ble vedtatt med 10 mot sju stemmer.