Ei lokal prosjektgruppe er godt i gang med å samle fakta og fortellinger om Børre Hansen Langland fra Ålen.

Ole Gunnar Folde og Hans O. Grønli står i bresjen for arbeidet med å samle stoff, samt opprettelsen av ei rikholdig nettside.

Langland er kjent langt utenfor bygdas grenser, ikke minst for sine klokker.

– Vi kan kalle ham et universalmenneske. Hans innsikt, ferdigheter, tankeliv og arbeidsevne var på alle måter imponerende. I ei tid preget av fattigdom, nød og uår sto han for framgang, som vidkjent «mekanicus» og klokkemaker, foregangsmann innen landbruket, støttende medmenneske og folkeopplyser. Han var en innovatør, som blant annet fikk poteten til Ålen! Han innrettet ei spesiell kvern og fant opp et transportabelt saue-hus. Dette er spennende saker, ivrer Folde og Engan, som driver litt av en detektivvirksomhet for tida.

Ved siden av alt Langland utrettet som bonde, håndverker og kunstner, hadde han også overskudd til å skrive dagbok:

– Den heter at den i sin tid ble bytta bort mot en kortstokk, og dermed forsvant den fra gården Langlandet og gikk i bytte i flere omganger. Den ble funnet igjen i ei skrapkasse i et uthus nokså ødelagt, og oppbevares i dag i Statsarkivet, forteller de.

– Takket være økonomisk støtte fra flere bidragsytere har vi kunnet engasjere en kvalifisert fagmann til å presentere en sammenhengende transkripsjon av Børres dagbok.

De har dermed fått et enestående historisk dokument mellom hendene, og gleder seg til å presentere det for alle historieinteresserte.

I den forbindelse ønsker Folde og Grønli innspill og bidrag fra alle aktuelle.

– Vi ønsker kontakt med alle som er i besittelse av et «Langland-ur» eller andre gjenstander fra hans produksjon. Videre ønsker vi oss gamle bilder fra Holtålen og Fjellregionen som er knyttet til håndverk, gruve- eller gårdsdrift. Ta kontakt, vi stikker gjerne innom med skanner, kamera og penn.

De to karene håper på mange spennende oppdrag, og kan nås på telefon, eller epostadressene hans@boerrelangland.no og ole.gunnar@boerrelangland.no.

Børre Hansen Langland ble født på gården Langland i Ålen 29. januar 1732.

– Vi vet ikke så mye om Børre i ungdomsårene, men det er tydelig at han i ung alder hadde svært allsidige interesser og ble etter hvert en foregangsmann innen jordbruk. Han forbedret avlingene, han var en betydelig korndyrker, han var den første i Ålen som satte poteter og han fikk til bygda en smed fra Stjørdal som smidde over 30 jernploger, forteller Ole Gunnar Folde og Hans O. Engan.

Begge er historieinteresserte og nå graver de dypere i historien om Børre Langland. De står bak nettsiden boerrelangland.no, der målet er å skape interesse for prosjektet pluss at alle som har noe å bidra med kan gi tilbakemelding via e-post eller telefon.

Der finner vi at Langland begynte allerede i 25-årsalderen å lage urverk.

– De første klokkene var laget av trevirke, men han gikk nok ganske snart over til å bruke metall i urverkene. Vi vet ikke hvor han fikk inspirasjon til urmakeryrket fra, men kanskje hadde det sammenheng med hans svenske bestefar som kanskje kom fra urmakerdistriktet i Mora.

I løpet av sitt lange liv produserte han 306 stueur, de fleste var slagur. Han produserte 10 lommeur, ca. 150 signeter og 386 rokker. Han var skrive- og lesekyndig og skrev dagbok. Selvfølgelig om det daglige liv og virke på gården, om været, om avlingene, om sorger og gleder, men også om solen og månen og planetene.

– Han skriver om hendelser ute i verden, om den franske revolusjon, om mordet på kong Gustav III i Sverige og diverse andre filosofiske betraktninger, forteller Folde og Grønli.