Søker Holtålen om 33 000 kroner i støtte til markedsføring

Saksbehandler stiller seg positiv til søknaden.