Pensjonistpartiet i Holtålen - Vår Herre og LO

Av

Veikrysset vårt.