Alle klassebamser må i karantene! Ny veileder: - Maks 15 elever per lærer på 1. til 4. årstrinn

Mandag kom myndighetene med de nye anbefalingene om skolehverdagen for elever fra 1. til 7. trinn.