Under Rørosmartnan landet et elfly ved Røros lufthavn. Hør mer om elflyet, og framtidsvisjoner for en grønnere luftfart.