Det meldes om midlertidig stans i fisket i Gaula.

- På bakgrunn av lav vannføring og høye vanntemperaturer velger nå styret i Gaula Fiskeforvaltning å stanse alt fiske i vassdraget.Alt fiske i Gaulavassdraget skal opphøre fra tirsdag 27. juli, klokken 12.00 og frem til torsdag 29. juli klokken 18.00, informerer fiskeforvaltningen på sin Facebook-side.

De skriver videre at å utøve fiske under de forhold som nå vil råde er ikke forsvarlig av hensyn til fisken.

- Dette er et ekstraordinært og midlertidig tiltak på grunn av en svært spesiell situasjon. Vi beklager dette og håper på forståelse for tiltaket, skriver styret i Gaula Fiskeforvaltning.