Alvdal Skurlag har inngått avtale om erstatning for råteskadet tak

I desember 2019 ble det kjent at det pågikk en reklamasjonssak angående råte i taket på Vennesla kulturhus. Takbordene var utført i malmfuru og levert av Alvdal Skurlag i 2011. Nå har partene kommet til en minnelig avtale om reparasjon av taket.