Politikerne i skal dele ut 120.000 kulturkroner. Slik foreslår rådmannen å fordele dem

Søkerne søkte Alvdal kommune om til sammen 386.000 kroner.