Heltid – kvalitet – likestilling

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Tre forskjellige utsagn, men som i omsorgstjenestene allikevel gir mening og sammenheng.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Spesielt i pleie- og omsorgssektoren sliter norske kommuner med å skape en heltidskultur.

Mange kommuner har dette på dagsorden, men målet om en kommunesektor basert på hele stillinger er fortsatt langt unna.
En kan kort og godt konkludere med at ingen norske kommuner har en gjennomgående heltidskultur pr. i dag. Men de som har kommet lengst, har oppnådd resultater gjennom et godt trepartssamarbeid mellom folkevalgte, ledere og tillitsvalgte.

Til tross for at flere politiske partier, sammen med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner har heltid høyt på sine agendaer, er antallet deltidsansatte omtrent på samme nivå som for 10 år siden.

I Alvdal arbeider, samlet sett, innen pleie- og omsorg i hjemmebaserte tjenester og institusjon, 81 personer. Av 81 er 74 deltidsansatte (2018 tall).

Når en i tillegg tar med at dette gjennomgående er kvinner, er det nærliggende å trekke inn likestillingsperspektivet. Kvinner som i likhet med menn, etter utdanning har oppnådd fagbrev, offentlige godkjenninger eller bachelor, kun blir «tilgodesett» med deltidsstillinger.

Dessverre kan det virke som det er et langt stykke igjen til en oppnår likestilling i arbeidslivet.

Forskningsrapporter viser at i pleie- og omsorgssektoren vil alle involverte – brukere av tjenestene, ansatte og ledere, vinne på at arbeidskraften organiseres i hele stillinger.

Brukerne vil oppleve bedre kvalitet på tjenesten gjennom økt forutsigbarhet og kontinuitet ved at de får færre mennesker å forholde seg til. Tjenesten tilpasses egen døgnrytme og gir større ro i hverdagen og økt trygghet.

Alvdal AP vil arbeide for at Alvdal kommune skal sette som mål at kvinnedominert sektor i arbeidslivet, skal ha en heltidskultur.

Alvdal AP skal ta et særlig ansvar for å skape arenaer der tillitsvalgte, administrasjonen og folkevalgte kan få felles kunnskap om betydningen av en heltidskultur.

Vi skal være pådrivere ved å prioritere arbeidet med en heltidskultur i vår kommune.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken