Statens vegvesen vil stoppe etablering av drivstoffanlegg langs riksveg 3

– Inge Espeland er veldig oppgitt over at han til enhver tid må slåss og bruke mye tid mot Statens vegvesen for å få aksept og godkjenning for et drivstoffanlegg han skal etablere på Paureng langs riksveg 3 i Alvdal.