Måna veilag ber om gatelys

BORT MED DENNE: Den gamle vegen til Steimoegga erstattes av en ny lenger opp i Folldalsvegen.

BORT MED DENNE: Den gamle vegen til Steimoegga erstattes av en ny lenger opp i Folldalsvegen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Veglaget mener nyvegen opp fra Folldalsvegen vil få mye trafikk, og ber om gatelys.

DEL

Styret i Måna veilag ber om at Alvdal kommune vurderer behovet for gatelys lands den nye strekningen fra fylkesveg 29 og opp til Steimoegga.

For tida jobbes det med gang- og sykkelveg langs fylkesveg 29 fra Steimokrysset og mot Plassen. Den gamle vegen fra Folldalsvegen opp til Måna og idrettsparken på Steimoegga erstattes av en ny veg.

– Dette er en sterkt trafikkert veg, og den vil bli enda mer trafikkert da den vil ta av en del trafikk som i dag har gått via Andersbakken. Gående og syklende til Steimoegga fra Plassen vil også benytte denne vegen da det blir gangveg langs fylkesveg 29, skriver Terje Samuelshaug i veglaget i et brev til kommunen.

Han peker dessuten på at det for tiden reguleres for ytterligere bebyggelse i Øvre Måna, og at også dette vil føre til økt trafikk.

Samuelshaug skriver at dersom det ikke er midler til gatelys nå, ber veglaget om at det legges trekkerør slik at det blir billigere å investere i gatebelysning senere.

– Vi håper dette vurderes raskt da arbeidene allerede er godt i gang, skriver Samuelshaug.

I brevet til kommunen skriver Måna veilag at de også søker om å overta gatelysmaster som skal demonteres i forbindelse med oppgradering til LED i kirkestigningen.

Ikke i budsjettet

Alvdal kommune skriver i svaret sitt til veglaget at de ser behovet for gatelys, men at kommunen på det nåværende tidspunkt ikke kan imøtekomme ønsket.

– Bakgrunnen for dette er at det ikke er planlagt inn i budsjettet for gjeldende prosjekt, og det vil gi en betydelig ekstrakostnad for kommunen å be om dette i pågående kontrakt med Statens vegvesen, skriver Bård Kjønsberg som er konstituert leder i enheten for kommunalteknikk i Alvdal.

Han legger til at kommunen må vurdere andre som også har behov.

Kan bygge ut selv

– Vanlig kutyme i slike saker er at de enkelte veglagene bygger ut gatelysnettet, som kommunen tar over i ettertid, skriver Kjønsberg.

Da er det kommunen som får ansvar for drift og vedlikehold.

– Med bakgrunn i dette kan Måna veilag henvende seg til utførende entreprenør for å be om pris på omsøkte arbeider og eventuelt utføre det, utfyller Kjønsberg.

Kommunen ser positivt på henvendelsen om å overta lysmastene langs Kirkestigningen, men vil komme tilbake til saken i første halvdel av 2018.

– Dette med bakgrunn i andre henvendelser vedrørende overtakelse av gatelysarmatur og master, skriver enhetslederen.


Artikkeltags