Reagerer kraftig på stillingskutt i Alvdal

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Roar Kløvstad, tillitsvalgt i kommunalteknikk, sier i et åpent brev til politikerne i Alvdal at han reagerer kraftig på utspill fra formannskapsmøtet 3. desember om ytterligere stillingskutt innenfor kommunalteknikk.

– I forbindelse med privatisering av veier kuttet kommunalteknikk 1 stilling i 2014 før privatiseringen var iverksatt. At det nå signaliseres ytterligere kutt uten nærmere begrunnelse virker noe ubetenksomt, og vil gå utover tjenestetilbudet som kommunalteknikk utøver, skriver Kløvstad i brevet, som også er undertegnet av hovedtillitsvalgt Helene Bjørnstad Eide.

Eide uttaler seg også til den lokale nettavisen Alvdal midt i væla om økonomien i Avdal, og der advarer hun mot bygging av svømmehall, og sier det vil gå utover tjenestetilbudet i kommunen.

Kløvstad stiller videre spørsmål til politikerne om hvilke lovpålagte tjenester kommunalteknikk skal redusere.

Han peker på at enheten la til grunn i budsjettskrivet for 2015 at kommunalteknikk skulle ta noe mer prosjektarbeid i egenregi, for å styrke og bevare kompetanse.

– Dette ble godt motatt i det politiske organ, sier Kløvstad, og legger til at i 2016–18 står kommunen foran store investeringer som vil kreve mye av den bemanningen som kommunalteknikk har, og at det synes merkelig at politikerne skal redusere bemanningen.

Økt flyktningmottak og en stor bygningsmasse mener Kløvstad også vil kreve ytterligere tjenester fra enheten for kommunalteknikk.

Kløvstad kommenterer også at formannskapet vil fjerne en lastebilinvestering fra budsjettet. Han sier bilen brukes til slamkjøring, med lav kostnad, og står i beredskap ved brann og for vannverket.

– Bilen har flere funksjoner også i lovpålagt beredskapsøyemed. Er avgjørelsen godt forankret? spør Kløvstad, og ber som tillitsvalgt om en grunngitt forklaring på kuttene som er foreslått av formannskapet. Kommunestyret behandler budsjettet torsdag denne uka.

Artikkeltags