Dette bør nyskolen med kulturdel og flerbrukshall i Alvdal hete

NAVNEKONKURRANSE: Navnekomiteen har kommet med sin innstilling til kommunestyret om navn på den nye skolen med  kulturdel og flerbrukshall i Alvdal.

NAVNEKONKURRANSE: Navnekomiteen har kommet med sin innstilling til kommunestyret om navn på den nye skolen med kulturdel og flerbrukshall i Alvdal.

Høståsen skole og kultursenter (HØSK), Sørhusjordet skole og kultur (SØSK), eller Treskoen.

DEL

Det mener navnekomiteen, som har behandlet innkomne forslag og fremmet sin innstilling til kommunestyret for endelig avgjørelse.

33 innkomne forslag

Navnekonkurransen for det nye anlegget på Sørhusjordet ble utlyst gjennom Alvdal Midt i Væla og kommunens hjemmeside med frist 20. oktober i 2017. I alt sendte 33 personer eller grupper inn forslag. De fleste av disse har satt navn på alle byggets deler/funksjoner.

– Arbeidet med utvelgelse ble vanskelig – og utvelgelsen veldig forutsigbar – hvis man skal følge kriteriene bokstavelig. Komiteen har derfor ikke kommet fram til en klar innstilling, men velger å framsette flere alternativer. Noen følger kriteriene nærmest til punkt og prikke, andre avviker fra disse, skriver rådmann Erling Straalberg i sin saksvurdering.

SK-Bygg jubler over kommunalt anbud

Kort og velklingende

Kriteriene for navnevalget på hele anlegget var at det skulle være kort og velklingende, ha lokal forankring grunnet beliggenhet eller andre karakteristika for Alvdal og være et navn de fleste kan identifisere seg med. Tilsvarende skulle navn på de ulike deler (skole, kulturskole, kulturdel, flerbrukshall) si noe om funksjon og være gjenkjennbart utenfor kommunegrensa.

Når det gjelder navn på selve skolen mener komiteen at både Høståsen skole og Alvdal barneskole tilfredsstiller disse kriteriene. Tilsvarende gjelder det for Trudelutten eller Alvdal kulturstue på kulturdelen. Navnekomiteen mener at flerbrukshallen bør hete Alvdalshallen, Sørhushallen eller Alvdal kulturstue.

Kjøper ikke ekstra areal til skoleområdet

Diskutert internt

Etter at navnekomiteen hadde avgitt sin innstilling ble saken diskutert i kommunens administrasjon.

– Under den diskusjonen dukket det opp et ytterligere forslag med navn på hele anlegget. Dette forslaget var «Sjulhustunet». Begrunnelsen for dette forslaget var arkitektene brukte blant annet Husantunet som inspirasjon for tegningen av skolebygget med sitt karakteristiske inntun. Ordet Sjulhus er godt forankret som sted. Navnet vil også kunne gi en refleksjon over at vi da for to tun i bygda, et på Husan og et på Sjulhus, skriver rådmannen videre i saksvurderingen.

Ut over dette ønsker ikke administrasjonen å gi noen føringer ut over at formannskapets/kommunestyrets valg av navn annet enn det som er foreslått i saksvurderingen. Saken skal behandles både i formannskapet (15. februar) og kommunestyret (1. mars) for å sikre nødvendig tid til utvelgelsesprosessen.

Verked rådmannen eller ordfører Johnny Hagen har vært tilgjengelige for kommentarer til saken.

Vil ha nøktern utsmykking av den nye skolen i Alvdal

Artikkeltags