I Alvdal Venstre er de helt enige om skole, og nokså uenige om Steimosletta

FORNYELSE: Live Stokstad og Sigmund Kveberg Paaske tar over etter veteranene i Alvdal Venstre.  Hunden heter Jess, og er bare med på en liten vandring i det grønne. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

FORNYELSE: Live Stokstad og Sigmund Kveberg Paaske tar over etter veteranene i Alvdal Venstre. Hunden heter Jess, og er bare med på en liten vandring i det grønne. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Live Stokstad står øverst på lista, og Sigmund Kveberg Paaske er på andreplass. De to tar over topp-plassene på lista etter veteranene i partiet.

– Men veteranene er fortsatt med og styrker laget, sier Stokstad.

Har ambisjoner om ordfører 

Klare for valgkamp

Programmet er nå ferdigtrykt, og Venstre er klare til å presentere sin politikk i valgkampen.

– Venstre har delvis markert seg som et næringsparti i debattene denne perioden. Er det en grønn dreining vi nå ser?

– Vi snakker om verdiskaping i grønt tegn, sier ordførerkandidat Live Stokstad, og legger til at hun mener at kommunen ikke har fått brukt klimafondet nok.

– Men vi har passet på at det er satt av penger til fondet, legger hun til.

– Godt, enkelt og grønt

Partiet presenterer et program som de sier snakker for alle som vil leve enkelt, godt og grønt.

Det innebærer blant annet bedre energiutnyttelse og tilrettelegging for syklende og gående.

– Energisparing i kommunale bygg, og arealplanlegging slik at bilen kan velges bort, supplerer Stokstad.

– Et grønt Alvdal, forklar litt mer?

– Vi er rike på natur; vi vil verne om naturopplevelsen, og er restriktive til for eksempel frislipp av snøscooter, fortsetter Stokstad.

– Vi kan ha en scooterled mot øst som kan kobles opp mot andre løyper, men ønsker ikke økt generell ferdsel, utdyper Paaske.

I det grønne alvdalsbildet nevner også Venstre treindustrien.

– Vi har en god treindustri, men ønsker mer knoppskyting, og vil støtte opp om det, sier Stokstad.

Hun legger til at Venstre mener at verdiskaping, arbeidsplasser og grønne tanker henger bra i hop i en kommune som Alvdal.

Venstre ønsker videre å evaluere ordninger i næringsapparatet, og nevner Alvdals forhold til Destinasjon Røros som ett eksempel.

Enighet om skole

– Venstre er enstemmige i at det skal bygges én skole, sier Stokstad videre.

– Forprosjektet skal vi lande i oktober. Det forplikter. Det er ikke ansvarlig å være uklar om skolebygging, mener hun, og legger til at mens andre partier virker delt, er Venstre enstemmige om nødvendigheten av en nye barneskole, for å få til fortsatt god skoleutvikling, og for at alle ungene skal få gå sammen.

– Forprosjektet har kommet langt, og det har kostet mye tid og ressurser, fortsetter Stokstad.

– Kommunedelplanen fra denne perioden sier at det er Sørhusjordet som er området, skyter Paaske inn.

– Å drive skoleutvikling gjør både at kommunen får mer igjen for pengene og at ungene får sikret et godt tilbud, og et likt tilbud, sier Live Stokstad.

Ny skole tar form

Klare meninger om Grindegga

Steimosletta og Steia

– Vi kommer ikke utenom Steimosletta i valgkampen?

– Det er delte meninger nedover på lista vår, men vi to mener at Steimosletta ikke bør omreguleres til detaljhandel, sier Paaske, og legger til at de er opptatt av at det skal være gangavstand mellom primærfunksjonene.

– Flytting av dagligvare løser uansett ikke alt. Flytting av butikk er ikke næringsutvikling. Det er viktig å få til næringsutvikling på Steimosletta, og vi må finne ut hva som er bremsen, sier Live Stokstad.

– Noen sier at det er lite arealer på Steia, men når Steigen skole forsvinner, åpner det seg nye muligheter, fortsetter Sigmund Kveberg Paaske.

– Steia trenger ei framside, sier han, og Stokstad legger til at en kombinasjon av boliger og næringsarealer er noe de ser for seg fra Steia og mot Grindegga-området.

Valgkampen er i gang i Alvdal

Venstre kaster seg også på Alvdal Høyres utspill i valgkampen.

Helse og omsorg under lupen

– Alvdal Høyre har gode tanker og hensikter, men hvor skal de ta pengene fra? spør Venstre og undrer hvem Høyre snakker om når de snakker om «eldre».

Høyre har gått ut i valgkampen og pekt på at kommunen bruker mindre enn andre kommuner på pleie, rehabilitering og omsorg, og de vil at kommunen skal undersøke om tjenestene er gode nok.

Venstre lurer også på hvordan Høyre vil finne penger til en eventuell tilbakeføring av private veier til kommunen, og de spør seg også hva Høyre vil gjøre for integrering av flyktninger.

Artikkeltags