Fastboende i Alvdal betaler 900 kroner til Alvdal Vei i tillegg til kommunale avgifter. Hytteeiere betaler litt mindre.