Ambulanser i grisgrendte strøk skal være på plass innen 25 minutter: Der skjer ikke i en eneste kommune i regionen

Onsdag var Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet i Delta, på besøk hos tynsetordfører Merete Myhre Moen for å sette lovfesting av responstid på dagsorden.