Ambulansearbeider sier vegen er for humpete til at de kan kjøre full utrykning

– Fylkesveg 30 i Rendalen er heldigvis bra på lange strekninger, men det er noen punkter som absolutt bør utbedres.