Anbefaler prikkbelastning etter brudd på alkoholforskriften