Anders og Eirik nøyer seg ikke med å se på flommen. De kaster seg uti den

Elva Nøra går i likhet med andre elver flomstor. Det sørger for at noen svært få av oss lokkes ut i vannet.