Det er åpent for folk fra nabokommuner å være med også.

Rus- og psykiatrikonsulent Ida Stillerud i Alvdal kommune og daglig leder May Kristin Holøien ved Alvdal Frivilligsentral gir starthjelp til gruppa, og det første møtet blir om kvelden onsdag 3. juni, på frivilligsentralen som holder til i nye, flotte lokaler på gamle Steigen skole i sentrum av Alvdal.

– For et par år siden var det ei slik selvhjelpsgruppe, med mellom fem og åtte deltakere, som uttrykte at de hadde stort utbytte av det, sier Ida Stillerud.

Nå har det på ny blitt meldt inn behov for et tilbud, og starthjelpen er på plass. Etter hvert skal gruppa finne sin egen form.

Stillerud sier at det ideelle er rundt fem personer i ei slik gruppe.

– Om det møter opp mange flere på oppstarten, så kan vi lage ei gruppe til, sier hun.

– Hvem passer dette for?

– Alle som har utfordringer med angst og depresjon, svarer Stillerud.

May Kristin Holøien legger til at fremdeles kan dette være et tabu.

– Det er også sikkert mørketall, supplerer Stillerud.

Hun sier at poenget med selvhjelpsgruppe er å møte noen som forstår hvordan det er å ha angst eller depresjon, og som skjønner hva det handler om.

– I selvhjelpsgruppa skal en kunne snakke om det, si det høyt, høre hvordan andre løser det, se at man ikke er alene, og finne ut hvordan andre har håndtert hverdagen, oppsummerer Stillerud.

Hun legger til at det ikke er uvanlig å isolere seg når en strever med angst eller depresjon.

Tilbudet om selvhjelpsgruppe er til voksne over 18 år, og ansvaret i ei slik gruppe går på rundgang. Første gangen skal rus- og psykiatrikonsulenten holde en introduksjon. Deretter er det opp til medlemmene i gruppa å forme den.

– Om noen lurer på noe, er det bare å ta kontakt med en av oss, sier Stillerud og Holøien.