Anker dom om utstillingsforbud i Kjerkgata

Skansbo Holding AS har gjennom advokatfirma Robertsen anket jordskiftedommen om rettigheter på gategrunn ved to eiendommer i Kjerkgata til Frostating lagmannsrett.