Anmeldt for denne lasten på rv. 3: – Det er direkte trafikkfarlig

Statens Vegvesen ga kjøreforbud til sju tungbiler under en kontroll på Bergerønningen torsdag. En sjåfør ble anmeldt for manglende sikring av lasten.