Ann Terese (37): – Jeg sa klart fra til mannen min at når jeg fikk barn skulle jeg flytte tilbake til bygda

– Alvdal Skurlag og Synnøve Finden er hjørnesteinsbedriftene i bygda, men jeg har inntrykk av at stadig flere bedrifter i Alvdal vokser og stikker seg fram.