Røroslegene har travle dager, men i tillegg har de også dårlig egnede lokaler. Nå er undersøkelser i gang for å se på både beredskap og lokaler.

Virksomhetsleder helse Jan Roger Wold og kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad la fram informasjon om mulighetsstudie under dialogkonferansen på Vauldalen fjellhotell onsdag.

– Utfordringen til legekontoret er at røroslegene har 350 flere pasienter enn innbyggere. I tillegg er Røros et turiststed og det er mange fritidsboliger i kommunen. I løpet av ett år behandler legene 2000 pasienter som enten er hytteeiere eller turister, opplyser Wold.

– Veldig viktig å få rekruttert leger i distriktet

Kommuneoverlegen mener også det er veldig viktig å klare å rekruttere fastleger til de lokale legekontorene.

– Det er en fastlegekrise i hele Norge, og vi må ha flere leger i distriktet, mener Kalstad.

De er nå i gang med å se på hele den kommunale helsetjenesten i en mulighetsstudie. De er snart ferdig med første fase som har inneholdt workshops og brukerundersøkelse.

Dette er tatt med i mulighetsstudien:

  • Organisering av legetjenesten/legevakt
  • Samarbeid internt og eksternt i Røros kommune mellom helsestasjon, omsorgstjenesten, psykisk helse/rus, beredskap og responssenteret
  • St. Olavs hospital avdeling Røros sykehus
  • Ambulansetjenesten
  • IMA (intermediæravdelingen)
  • KAD (kommunal akutt døgnenhet)
  • Bruk av velferdsteknologiske løsninger
  • Kompetanse

Prosessen startet med Kick-off i mai 2019. Det har vært workshop i alle virksomheter og workshop med eksterne samarbeidspartnere som St. Olavs, offentlig tannhelsetjeneste, Unicare rehabilitering, SANKS (samisk nasjonal kompetansetjeneste), BUP (barne- og ungdomspsykiatri) og psykiater. St. Olavs hospital har også hatt Workshop.

– Legesenteret er lite tilgjengelig

Dette sier brukerne om kommunen:

– Helsetjenestene i kommunen oppleves fragmenterte og søylebaserte. Legesentret er lite tilgjengelig med en bratt bakke opp til inngangen. Det er ønske om samlokalisering av legesenter, ambulanse, IMA, sykehus og alle tjenester til barn. Drop-in tjenester som for eksempel psykiatri øker tilgjengeligheten for pasienter. Det er ønske om brukerorganisasjoner eller likepersoner til stede på lavterskel tjenester. Ideelle organisasjoner må brukes mer og ses i sammenheng med helsetjenesten.

LES OGSÅ: Han har fått drømmejobben, nå må pasientene forberede seg på endring Sofie Margrethe takker ja til fastlegevikariat – Denne må du få sjekket ut, sa legeparet som passerte Pål Kristian på brygga. 14 dager senere fikk han sjokkbeskjeden